Krajowe i Międzynarodowe przewozy osób z kierowcą -
busy, mikrobusy, autobusy, autokary

WYPEŁNIJ ZAPYTANIE lub wyślij na: biuro@wtrase.pl, info@wtrase.pl
Infolinia: 518 086 026, 600 486 046

Regulamin

PODRÓŻUJĄCY POKRYWA JEDYNIE KOSZTY PRZEJAZU.

 

Poniższy regulamin stanowi zasady korzystania z portalu wTrase.pl.

 

Portal wTrase.pl udostępnia swój serwis użytkownikowi (zwanym dalej Użytkownikiem/Klientem/Przewoźnikiem) odwiedzającemu stronę internetową wTrase.pl.

Korzystając z portalu, Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

Zapoznanie się ze wszystkimi punktami regulaminu jest obowiązkiem przed wypełnieniem formularza.

 
1. Przed złożeniem zapytania o wycenę danego przewozu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego punkty.

2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać portal wTrase.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami czy normami społecznymi i obyczajowymi, a także postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Przewoźnik podając swoje dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych danych o firmie oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz. 1204) przez wTrase.pl, F.H.U "GREEN" os.Działyńskiego 78, 62-020 Swarzędz, w celach promocji produktów/usług, a także akceptuje regulamin serwisu. (dane te nie są udostępnianie osobą trzecim)

4. Portal wTrase.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie(informjąc o zmianach użytkowników).Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać w momencie publikacji na odpowiedniej stronie portalu wTrase.pl.

5. Użytkownik ma prawo bezpłatnie zarejestrować swoją firmę, w każdej z kategorii pojazdów dostępnych w formularzu zgłoszeniowym.

6. Klient może złożyć i korzystać z dowolnej ilości zleceń na przewóz w portalu wTrase.pl, a także oczekiwać przesłania ich do przewoźnika zapisanego w identycznej kategorii. Zapytania są wysyłane jednocześnie do wszystkich przewoźników z danego regionu.

7. Portal wTrase.pl przesyła zlecenia wszystkim Przewoźnikom według wybranej kategorii pojazdów. Aby otrzymać zlecenia Przewoźnik winien uiścić uprzednio opłatę oraz spełnić wszelkie warunki uwzględnione w zakładce "cennik".

8. Portal wTrase.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klienta informacji, które uzyskał za pośrednictwem portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

9. Portal wTrase.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu czy odpowiedzi ze strony nadawcy zapytania, a także nie gwarantuje przewoźnikom zleceń.

10. Bez podania przyczyny nie będą przesyłane do Przewoźnika zlecenia zawierające dane niepełne, nieprawdziwe, bądź których treść nie jest zgodna z niniejszym regulaminem.

11. Korzystnie z portalu wTrase.pl oraz udostępnienie wszelkich danych jest dobrowolne.

12. Portal wTrase.pl nie ponosi odpowiedzialności za rejestracje dokonane przez kogoś innego w imieniu Klienta.

13. Użytkownik ma wgląd do swoich danych w każdym momencie. Jednocześnie w każdej chwili może zrezygnować z usługi drogą mailową wysyłając wiadomość o treści "stop" lub w inny sposób na adres biuro@wtrase.pl, info@wtrase.pl  lub pocztą : F.H.U "GREEN" os.Działyńskiego 78, 62-020 Swarzędz w celu modyfikacji lub usunięcia danych.

14. Usunięcie konta użytkownika wiąże się z usunięciem wszystkich treści oraz danych uprzednio podanych przez użytkownika.

15. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami określonymi przepisami prawa Polskiego oraz niniejszym regulaminem.

16. Prawdziwość informacji zawartych w serwisie wTrase.pl nie jest kontrolowana, a portal nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treści, które znajdują się w formularzu rejestracyjnym Klienta i Przewoźnika
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego korzystania z portalu wTrase.pl
  3. skutki wynikające z powodu posługiwania się nazwą i emailem przez osoby trzecie

17. Portal wTrase.pl nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niepoprawnego funkcjonowania portalu lub z powodu przerwy w jego funkcjonowaniu.

18. Portal wTrase.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych Klienta oraz wszelkich zawartych danych do celów promocji swoich produktów i usług.

19. Działania marketingowe będą realizowane bez ingerencji w treść lub dane Klienta.

20. Zlecenia są rozsyłane do przewoźników w tym samym dniu, od czasu wysłania zapytania ze strony głównej portalu. Równą konkurencję ma gwarantować rozsyłanie zleceń do wszystkich przewoźników w tym samym czasie.

21. Portal wTrase.pl zastrzega sobie udostępniania lub przekazywania otrzymanych zapytań ofertowych osobą trzecim. Nie stosowanie się do pkt 21 grozi natychmiastowym usunięciem z bazy przewoźników

22. W przypadku łamania niniejszego regulaminu bądź prawa obowiązującego w na terenie Polski, portal wTrase.pl zastrzega sobie prawo do zerwania umowy na wysyłanie zleceń z Przewoźnikiem.

23. Wszelkie komentarze, zastrzeżenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wtrase.pl lub info@wtrase.pl. Mile widziane są uwagi od Przewoźnika zawierające informację co możemy dodać/zmienić aby udoskonalić poral.